Όταν η εκπαίδευση γίνεται με χαρά τότε είναι πιο σημαντική.

Οι επιθυμίες των παιδιών…….. ……..εκδρομές!

photo 2_wmpost card_wm