Συμμετοχή των παιδιών σε κουκλοθέατρο και επιβράβευση για τις γνώσεις τους

photo 3_wm AdobePhotoshopExpress_2013_02_09_22_53_30_wm