ολα    εδώ   θυμίζουν     καλοκαίρι !!!

6037

Τα  παιδιά  ήταν  εκεί   ,  τα  δώρα,   ο  ανιματέρ  για  να    πουν  σε  όλους   καλό  καλοκαίρι !!

DSC_6715 (1)

όταν   μπορείς, να εισάγεις το μέλλον στο παρόν, προς όφελος των παιδιών , το  αποτέλεσμα   σε  ανταμείβει……..

DSC_6473 (1)

DSC_6552

DSC_6505

τα παιδιά έχουν δύναμη , μια δύναμη που αν αξιοποιηθεί σωστά θα δημιουργήσει ευτυχισμένα παιδιά στο παρόν και ισορροπημένους πολίτες στο μέλλον .

DSC_6634

 η    επιβράβευση  των   παιδιών   για  τις  επιδόσεις  τους

6035