μια  γλυκειά  νότα  από   τα  δρώμενα   του  σχολείου

5922c46b-3274-491f-a466-68415800ccdf_zpsjohinmlo

a79606fe-cc6b-4991-ac43-00c5dd8ab995_zpsx0fxbcbz

a7fdf7e5-fd1c-4b4d-ba63-7a177cd30d9c_zpsxevybdjg

c4f78478-e9da-42ce-ba7f-19c586acc518_zps0oc2idj6

e5ee7ca6-7bb4-402d-9f70-a3a0e7bf2a78_zpscpyjjufc