έτσι    θελήσαμε  να  αποχαιρετήσουμε  το  χρόνο   που  φεύγει, και  να  υποδεχθούμε   το    νέο