Φροντίδα- Ασφάλεια- Γνώση- Ψυχαγωγία- Σεβασμός

Αν θέλεις τα παιδιά σου να γίνουν έξυπνα,

διάβασε τους παραμύθια

Αν θέλεις τα παιδιά σου να γίνουν ακόμη πιο έξυπνα,

διάβασε τους περισσότερα παραμύθια

Albert Einstein