18-9-2017 Στη Μικρή Γοργόνα μέσα από ποικίλες δραστηριότητες φροντίζουμε για ένα υγιές  ισορροπημένο και αυτόνομο παιδί που να μπορεί να διαχειρίζεται τις αντιξοότητες της  εποχής με επιμονή και υπομονή από εμάς και υπομονή από εσάς