Περιστάσεως 21  –   Νίκαια     ΤΚ 18450


2104916109 – 6944440944

info@mikrigorgona.gr