Μερικοί   νομίζουν   ότι  δεν  υπάρχει  αη   βασίλης  άλλοι  πάλι  το  αντίθετο ,

ένα   είναι   ξεκάθαρο….πως   όλοι  τον  αγαπούν…..